Muslingefarm – Københavns Universitet

øresundsakvarietøresundsakvarietøresundsakvariet

Kan man dyrke muslinger?

Hvordan kan vi udnytte havets ressourcer på en, for naturen bæredygtig måde? Svaret får eleverne et bud på i dette forløb, hvor vi skal arbejde med forskellige elementer omkring det at dyrke muslinger til fødevareproduktion.  Det er et forløb hvor vi både skal udenfor og have fingrene i muslingerne, når vi skal klargøre muslingeyngel til dyrkning og hvor vi skal i laboratoriet og dissekere muslinger, se på plankton og smage på dyrene. Kort sagt et forløb der kommer omkring hele processen med at dyrke muslinger.

Eleverne lærer at om blåmuslingernes biologi, deres rolle i økosystemet. Hvorfor de er så velegnede at bruge til bæredygtig fødevareproduktion og er det bedre end at fange dem på konventionel? Under forløbet lærer de om de arbejdsgange der er forbundet med dyrkningen og de skal selv klargøre muslingeyngel til dyrkning og være med til at høste fuldvoksne muslinger. I havnen tager vi planktonprøver der nærstuderes under stereolup hjemme i laboratoriet, for at få et indtryk af den føde dyrene spiser. Vi laver fodringsforsøg hvor vi undersøger muslingernes evne til at rense vandet og diskuterer deres rolle som naturligt rensningsanlæg. Parvis dissekerer eleverne en musling og undersøger dens anatomi og vi sammenligner de forskellige organers funktion med menneskets. Til slut runder vi af med at smage på muslinger for at få et indtryk af dens potentiale som fødevare. Bemærk at der af pga. fødevaresikkerhed ikke benyttes muslinger fra vores egen farm til smagsprøven.  Niveauet tilpasses den enkelte klasse.

Klassetrin: 4.-6. klasse
Varighed: 2 timer
Pris: 1250,- + entré for alle elever
Antal: Op til 28 elever
Periode: April - December