Rør ved levende havdyr – Københavns Universitet

øresundsakvarietøresundsakvarietøresundsakvariet

Rør ved levende havdyr

Hvad lever der under overfladen? Rør ved levende havdyr er en rigtig god introduktion til dyrelivet i havet. Ved vores vådbord kommer eleverne i nærkontakt med en række forskellige havdyr, der alle lever i danske farvande. De lærer om dyrenes tilpasninger, deres kendetegn og hvordan man bedst håndterer dyrene. Det er et forløb hvor alle sanserne kommer i brug.

Eleverne lærer at håndtere levende havdyr, og at tage hensyn til dyrene i naturen. Alle elever skal mærke og holde dyrene. Sammen undersøger og beskriver vi udvalgte dyr fra Øresund. Eleverne lære dyrenes navne, deres kendetegn og at henfører dem til grupper (systematik). Vi gennemgår kort dyrenes opbygning og hvordan de er tilpasset deres levesteder, fødeemner mm. Eleverne bliver introduceret til enkelte fagord. Forløbet tilpasses efter elevernes niveau og kan også læne sig op af eventuelle emner, som klassen arbejder med i forvejen.

Klassetrin: Bh. + 0.-2. klasse
Varighed: 45 minutter
Pris: 650,- + entré for alle elever
Antal: Op til 28 elever
Periode: Hele året