Undersøg livet på det lave vand – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Skole- og gymnasietjenesten > Grundskolen > Undersøg livet på det ...

øresundsakvarietøresundsakvarietøresundsakvariet

Undersøg livet på det lave vand

Iført vaders og bevæbnet med rejehov og vod undersøger eleverne dyrelivet på sandbunden. Hvilke dyr lever der hvor vi normalt bader? I fællesskab kigger vi på fangsten og eleverne lærer om dyrenes tilpasninger, deres kendetegn og hvordan man bedst håndterer dem. Det er et forløb, hvor alle sanserne kommer i brug.

Eleverne lærer at håndtere levende havdyr, og at tage hensyn til dyr i naturen samt hvordan man færdes hensigtsmæssigt på stranden og i vandet iført vaders. Vi undersøger sammen den nære natur og eleverne udfører selv to forskellige indsamlingsmetoder med simpelt udstyr. I fællesskab kigger vi på de dyr vi fanger, og eleverne lære dyrenes navne, deres kendetegn og at henfører dem til grupper (systematik). Vi snakker om hvordan de forskellige dyr er tilpasset deres levesteder og fødeemner samt gennemgår enkelte dyrs opbygning. Eleverne bliver introduceret til enkelte fagord. Forløbet tilpasses efter elevernes niveau og kan også læne sig op af eventuelle emner, som klassen arbejder med i forvejen.

Klassetrin: Bh. + 0.-2. klasse
Varighed: 1½ time
Pris: 1200,- + entré for alle elever
Antal: Op til 28 elever
Periode: April til oktober