Skoletjenestepriser

Se akvariets priser her.

For institutioner og skoler, der besøger Øresundsakvariet i undervisningsøjemed er entrépriserne følgende. Ved undervisning i akvariets skoletjeneste betales der yderligere for dette.

Skoleentré

Børn (0-2 år) 0 kr.
Børn (3-11 år) 30 kr.
Voksne (12- år) 45 kr.

OBS!: Skolebørn og andre grupper af børn fra Helsingør Kommunes egne institutioner har gratis entré. Desuden får de 20 % rabat på alle skoletjenesteforløb, rundvisninger o.lign. Dog har de ikke gratis entré i uge 7, 8, 42 og 44!

Priser på undervisningsforløb i Øresundsakvariets skoletjeneste:

Temaundervisning i akvariet

Rør ved levende havdyr Entré + 650 kr.
Øresunds levesteder Entré + 900 kr.
Fiskens form og funktion Entré + 900 kr.
Fisk og havmiljø Entré + 1200 kr.

Laboratorieundersøgelser

Fiskedissektion Entré + 1300 kr.
Praktiske forsøg med levende organismer Entré + 3600 kr.

Feltundersøgelser

Vi fisker i Øresund Entré + 1650 kr.
Snorkelundersøgelser Entré + 140 kr. pr. person
Oplev Øresunds kystnære levesteder (heldagstur) Entré + 3500 kr.
Oplev Øresunds kystnære levesteder (sviptur) Entré + 900 kr. pr. sejltur (pr. time)
Økosystemundersøgelse (gymnasiehold) Entré + 5000 kr.

 

Foredrag 

Alle foredrag Entré + 850 kr.

Skoletjeneste uden for Øresundsakvariet

Vi tager ud til alle skoler på Sjælland og underviser i næsten alt omkring havbiologi, spørg ved booking!
1 time = 1500 kr. efterfølgende timer 450 kr. pr. time  kr. eksklusiv kørsel, evt. materialer osv. Ved meget materielkrævende tjenester såsom ”Rør ved levende havdyr”-opstilling koster en dag 5.500 kr.

Kommunale institutioner får de eksterne skolepriser med 20 % rabat!