Akvarier

Øresundsakvariet har specialiseret sig i, at vise det spændende og farverige dyre- og planteliv, der er i Øresund og Kattegat. På grund af Øresunds specielle strøm- og saltforhold, som giver et fjordliv ved overfladen og et rigtigt havliv ved bunden, kan man på Øresundsakvariet opleve de fleste af de marine fisk og andre havdyr, der lever under overfladen i de danske farvande.

Tre typer akvarier

Øresundsakvariet er indrettet med tre forskellige typer akvarier, nemlig biotopakvarier, temaakvarier samt et voksenrørebassin og det meget populære børnerøreakvarium.

1) Biotopakvarier

Grundplanen i udstillingen udgøres af biotopakvarierne, som er rekonstruktioner af 15 forskellige bundlokaliteter eller biotoper i Øresund og Kattegat. I denne række af akvarier bevæger man sig derfor fra sandbund på det helt lave vand (15 cm) over ålegræs og stenrev ned til mudderbunden på 35 meters dybde og op igen, over klippeskrænter og vrag, til et udsnit af Helsingør Nordhavn, på 4 meters dybde. 

2) Temaakvarier

Herudover er en række temaakvarier, d.v.s mindre akvarier med smådyr, som ofte bliver overset i de større akvarier, eller hvis adfærd er særlig interessant. Her sker der en vis udskiftning af dyr, således at det bl.a. er muligt at se interessante perioder i enkelte dyrs livsforløb. Temavæggen er blevet moderniseret i foråret 2000 og der er således blevet dobbelt så mange akvarier samt et helt nyt konstrueret vandmandsakvarium.

3) Rørebassiner

Sidst men ikke mindst er der ved indgangen placeret et stort børnerørebassin som tilgodeser 3 forskellige højder af børn (og voksne!) og hvor det er tilladt at røre ved nogle af de dyr, man har betragtet i akvarierne f.eks. søanemoner, søpindsvin, krabber, forskellige fisk m.m. I udstillingsindgangen er der endeligt placeret et kombineret voksenrørebassin/biotopakvarium (De boblende rev i Kattegat), hvor man ved hjælp fra en voksen må røre ved sømrokkernes næser eller rødhajens sjove hud.

Vores kustoder/biologiguider er trænede havbiologistuderende og fiskeassistentstuderende som kan fortælle en masse om de forskellige havdyr i akvariet.