Øresunds kystnære levesteder - sejlads – Københavns Universitet

Øresundsakvariet > Skole- og gymnasietjenesten > Grundskolen > Øresunds kystnære leve...

øresundsakvarietøresundsakvarietøresundsakvariet

Øresunds kystnære levesteder - sejlads

I akvariets store gummibåd sejler vi ud og studerer de kystnære levesteder omkring Helsingør. Undersøgelserne foregår ved hjælp af vandkikkerter hvormed vi kan se havbunden og med bundskraber så vi kan indsamle dyr og planter.

Eleverne stifter bekendtskab med havet som naturområde. Ved enkle feltundersøgelser af en række bundtyper der er typiske i danske farvande lærer de om deres særlige karakteristika. Ved hjælp af bundskraber indsamler og bestemmer de forskellige organismer. Vi ser på deres forskellige tilpasninger til deres levesteder og klassificerer dem i deres respektive grupper. Eleverne bliver introduceret til enkelte fagord.

Båden er godkendt passagersejlads af Søfartsstyrelsen (læs om sikkerheden her).

Dette forløb kan med fordel kombineres med Havdyrenes form og funktion, Levestedsundersøgelseeller Øresunds levesteder. Da vi kun må have 12 med på gummibåden af gangen, kan det være en mulighed at booke to ture i kombination med et andet forløb x 2, så alle kan komme ud.

Forslag til efterbehandling: Eleverne kan mundtligt og/eller skriftligt beskrive forskellige naturområde ud fra undersøgelserne.

Klassetrin: 3.-6. klasse
Varighed: 1 time
Pris: 1200,- pr. tur + entré for alle elever (efterfølgende ture 900,-)
Antal: Op til 12 personer pr. tur (inkl. læreren)
Periode: 15. maj til 1. oktober