Snorkling i Øresund – Københavns Universitet

øresundsakvarietøresundsakvarietøresundsakvariet

Snorkling i Øresund

Livet under havoverfladen opleves bedst ved at være der selv. Iført snorkeludstyr og våddragter tager vi eleverne med på en spændende undervandstur i Kronborgbugten. Her ser vi nærmere på de kystnære biotoper ålegræsbankerne, stenrevene og sandbunden og de organismer der er knyttet hertil.

Vi starter i akvariets udstilling hvor eleverne introduceres til forskellige biotoper på det lave vand og de biologiske forhold der gør sig gældende på de forskellige biotoper. Eleverne lærer de mest almindelige arter for biotoperne at kende, så de kan genkende dem ude i felten. Herefter udleveres snorkeludstyr og våddragter og eleverne klæder om. Vi går til fods til Kronborgbugten, hvor eleverne efter en kort introduktion, går i vandet parvis og snorkler ud for at undersøge tre forskellige biotoper og det liv der er knyttet hertil. Undervejs indsamler akvariets underviser forskellige dyr og tangplanter, fra biotoperne og vi slutter af med en gennemgang ude i vandet, inden vi vender tilbage til akvariet.

Dette forløb kan med fordel kombineres med Biotopundersøgelse  eller Havdyrenes tilpasning til levesteder

Praktiske oplysninger: Medbring badetøj og håndklæde.

Klassetrin: 7.-10. klasse
Varighed: 3 time
Pris: 140,- pr. person (minimum 10 personer) + entré for alle elever
Antal: Op til 15 personer af gangen
Periode: Maj til september