Begræns bundtrawling

Vi er realister – allerhelst så vi et totalt stop for brugen af bundtrawl i dansk fiskeri, men vi må også sande, at brugen af trawl er så dybt forankret i dansk erhvervsfiskeri, at vi må starte med små skridt. Derfor kæmper vi for at få begrænset brugen af trawl.

Et trawl skraber havbunden og er utroligt ødelæggende for livet på havbunden – man skraber bogstaveligt talt livet væk. Ynglesteder forsvinder og store dele af havbunden kan i værste tilfælde komme til at ligge hen som øde ørkener.

I Øresund har der været forbud mod trawl siden 1932, og det har gavnet havbunden og hele det marine miljø i så stor grad, at Øresund nu er et klasse-eksempel på, hvad der sker, når man fisker med mere naturskånsomme metoder.

Vi arbejder for, at forbuddet bliver respekteret og fastholdt ud i fremtiden, og meget gerne som en del af den fredning af Øresund, som vi også kæmper for.

Kampen for at gøre Øresund til en form for beskyttet område er et stadigt samarbejde med for eksempel Verdensnaturfonden WWF og Danmarks Naturfredningsforening.

Levende Havbund
Levende havbund (foto Lars Åge Laursen)