Stop for sandsugning

Indvending af råstoffer fra havets bund kan have en direkte negativ effekt på havmiljøet. Når sandbanker suges væk ødelægges havbunden og derved levestederne for fisk og dyr.

I mange år har Øresundsakvariets daglige leder - marinbiolog Jens Peder Jeppesen -  sammen med andre interessenter, blandt andet Søren Jacobsen fra Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, kæmpet for at få stoppet sandsugning i Øresund.

Og i 2018 lykkedes det endelig – I november stoppede regeringen for udstedelsen af nye tilladelser til sandsugning i Øresund. Dette betyder, at der i løbet af 2020, når eksisterende tilladelser udløber, ikke længere vil blive suget sand i Øresund.

Læs mere om stoppet for sandsugning i Øresund i disse artikler:

TV2 Lorry, Efter årelang kamp: Nu sættes der en stopper for ødelæggende sandsugning i Øresund

DR, Slut med sandsugning i Øresund - skal være beskyttet havområde

Torskeyngel i Øresund
Torskeyngel i Øresund (foto Kasper Nyberg)