Øresund som marin nationalpark

Øresundsakvariet ser meget gerne, at Øresund bliver fredet – til glæde for fiske,- dyre,- og plantelivet, og til de brugere af Øresund, som hver dag har glæde af livet i Øresund, det være sig fiskerne, turisterne eller de lokale borgere.

Hvis Øresund bliver fredet, vil stoppet for sandsugning samt trawling blive opretholdt.

Øresundsakvariet har løbende møder med relevante politikere og viser dem gerne rundt på Øresund, så de får en forståelse for, hvor unikt og bevaringsværdigt dette farvand er for Danmark.

Øresundsakvariet - en del af Helsingør Kommunes Øresundsudvalg (et paragraf 17, stk 4 udvalg)

Helsingør Kommune skal undersøge processen frem mod en beskyttelse af Øresund, og har nedsat dette midlertidige udvalg, som vi nu er en del af. 

Udvalget skal sikre, at "det faglige vidensgrundlag for at arbejde for opfyldelse af visionsmålet tilvejebringes. Vidensgrundlaget kan øges på en lang række områder, herunder både naturvidenskabeligt (biologisk, miljømæssig, fysisk) og samfundsvidenskabeligt (turisme, rekreativ udnyttelse, erhvervsmæssig udnyttelse)." (Citat fra Helsingør Kommunes hjemmeside).

Sammen med de andre medlemmer af udvalget, skal vi finde frem til anbefalinger til byrådet om hvilken form for beskyttelse, Helsingør Kommune skal arbejde for at få gennemført, og hvordan processen skal være.

Vi glæder os til dette vigtige arbejde.

Læs mere om udvalget, dets medlemmer og arbejdet her.

Læs mere om emnet her:

TV2 Lorry, Øresund skal være maritim nationalpark

Skrivelse til Folketingets Miljøudvalg, 2012

Spættet sæl
Spættet sæl på Gummistranden i Helsingør (foto Kasper Nyberg)